Healer

HEALER

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Garanti Edilen İçerik
Toplam Organik Madde %35
Organik Karbon %15
Toplam Azot (N) %3
Suda Çöz. Pot. Oksit (K2O) %6
pH 4-6

Kullanımı
Sebze, meyve ağaçları, tarla bitkileri, narenciye ve süs bitkilerinde ihtiyaca, bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak 200-250cc/100lt su dozajında yapraktan veya 2 - 2,5 lt/da dozajında damlama sistemi ile veya salma sulama ile topraktan uygulanmalıdır.

Karışabilirlik
Healer'in asit karakterli kimyasallarla karıştırılması tavsiye edilmez. Bunun dışında karıştırılmak istenilen malzemelerle mutlaka ön karışım denemesine tabi tutulmalıdır.