Dance

DANCE

NK’lı Sıvı Organomineral Gübre

Garanti Edilen İçerik
Toplam Organik Madde %30
Toplam Azot (N) %3
Nitrat Azotu (N) %1
Organik Azot (N) %1.8
Suda Çöz. Pot. Oksit (K2O) %10
Klor (Cl) %2.6
pH 11-13

DANCE içerisinde aktif olarak bulundurduğu organik maddeler ile toprağın fiziksel özelliklerini düzenler.

  • Toprağın su tutma kapasitesini düzenler
  • Toprağın havalanma kapasitesini dengeler
  • Toprağin kolay ısınmasını sağlarken kaymak tabakası ve toprağın çatlamasını önler
  • Toprak erozyonunu önler

DANCE toprağın kimyasal özeliklerini de düzenler:

  • Toprakta yarayışsız olan bitki besin maddelerinin yarayışlı hale gelmesine yardımcı olarak bitkilerin beslenmesini kolaylaştırır.
  • Toprağin besin maddesi tutma kapasitesini artırır ve toprakta besin maddesini yıkanmasını azaltır.
  • Toprakta tuzluluğun azalmasına yardımcı olur.
  • Toprak pH’sını dengeler.
  • Toprakta bitkinin kök gelişimini teşvik eder.

Kullanım: Tüm bitkilerde damlamadan 2-4 lt/ da.