Bracket

BRACKET

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Garanti Edilen İçerik
Toplam Organik Madde %35
Organik Karbon %15
Toplam Azot (N) %2
Suda Çöz. Pot. Oksit (K2O) %5
pH 8.8-10.8

Sebze, meyve ağaçları, tarla bitkileri, narenciye ve süs bitkilerinde ihtiyaca, bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak 250-300 cc/100 lt su dozajında yapraktan, veya 2 - 2,5 lt/da dozajında damlama sistemi ile veya salma sulama ile topraktan uygulanmalıdır.

Toprağın yapı ve dokusunu fiziksel olarak iyileştirir. Toprağa yumuşak, kolay ve işlenebilir bir özellik kazandırır. İçerdiği yüksek oranda karbon etkisiyle killi toprakları parçalayarak yumuşak ve geçirgen bir yapı oluşturur. Kumlu topraklarda ise kolloidal özelliğinin yapıştırıcı etkisiyle kum taneciklerini birbirine bağlayarak su tutma kapasitesini yükseltir. Toprağın solunum ve su tutma kabiliyetini arttırır.