Plant Gold

PLANT GOLD

Harmanlanmış NPK Gübresi

Formülasyonlar
10-50-05 + ME 15-30-15 + ME
17-7-21 + ME 19-6-20 + ME
10-0-46 + ME 30-10-10 + ME
14-5-30 + ME 20-20-20
3-5-40 + ME 18-18-18 + ME
20-10-20 + ME 0-40-40

Plant Gold'da azotun amonyum formu tamamen şelatlı durumdadır. Şelatlı amonyum formundaki azot sayesinde kayıplar sıfıra yakın düzeydedir. Plant Gold'de bulunan potasyum bıtkının azot-potasyum dengesini ayarlayabilecek ve gerek toprakta oluşan gerekse de hatalı karışımlardan meydana gelebilecek potasyum kayıplarını minimum seviyede tutabilecek çok özel bir şelatlama malzemesiyle bağlı durumdadır. Plant Gold'de bulunan fosforun tamamı diğer kimyasallarla reaksiyon oluşturma oranı minimuma indirilmiş haldedir. Böylece her durumda fosforun bağ yapması engellenmiş ve suda çözünür halde kalması maksimum düzeye çıkarılmıştır. Böylelikle fosforun tamamına yakını bitki tarafından tüketilir durumdadır. Bitkilerde meristematik hücrelerin gelişmesini teşvik edecek enzimler içerir. Tüm formülasyonlarda pH 2 ile 3.5 arasındadır. Bulunduğu ortamın ve toprağın pH'sını olumlu yönde etkileyecek düzenleyiciler içerir.

Kullanımı
Tüm sebze, meyve ve tahıllarda: Yapraktan; 200-250 gr/ da, topraktan; 0,75-1 kg/gün/da

Ambalaj
25 kg. - 20 kg.