Power Gold

POWER GOLD

Mikro Besin Elementleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Bor (B) %1
Suda Çözünür Bakır (Cu) %1
EDTA Şelatlı Bakır (Cu) %1
Suda Çözünür Demir (Fe) %5
EDTA Şelatlı Demir (Fe) %2
Suda Çözünür Mangan (Mn) %4
EDTA Şelatlı Mangan (Mn) %1
Suda Çözünür Çinko (Zn) %5
EDTA Şelatlı Çinko (Zn) %2

İz elementler sağlıklı bitki büyümesi ve gelişmesi için gereklidirler. Bitkide çeşitli metabolizma faaliyetlerinde rol alırlar. İz elementlerin alkali ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen çeşitli bitkilerde uygulanması yararlıdır. Toprakta farklı koşullardan dolayı bitkiye yarayışsız durumda olabilen iz elementler en doğru birleşim ve şelatlı formda bitkiye yapraktan veya topraktan uygulanır. İz element noksanlığı bitkilerde kendini kloroz, yapraklarda şekil bozukluğu, lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder. İz element noksanlığında bitki büyümesi ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.

• Yüksek kaliteli ham maddeler kullanılarak, en ileri teknolojide üretilmiştir, ham madde muhteviyatı yüksektir, özel bir şelatla tamamı şelatlanmıştır.

• Tüm izelement noksanlıklarını giderir.

Uygulama Dozajları:

Sebzelerde, tahıllarda, meyve ağaçlarında yapraktan; 100 - 150 gr / da, topraktan; 300 - 500 gr / da