Anatolia N 32

ANATOLIA N 32

Üre Amonyum Nitrat Gübre Çözeltisi

Anatolia N 32 kök teşekkülünü sağlayarak su alımını hızlandırır. Bitkinin gelişmesini ve büyümesini sağlar. Bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır. Dane dökümünü engelleyerek verimi çoğaltır ve mahsulün kalitesini yükseltir.

Anatolia N 32 bitkilerde kök gelişimi, bitki boyu, gövde kalınlığı, yaprak sayısı ve iriliği, dal sayısı, kalınlığı ve uzunluğu, sürgün ve meyve/dane gelişimine doğrudan etkilidir. Bitkilerin vejetasyon dönemi boyunca topraktan azot aldığı unutulmamalı ve gelişiminin her evresinde toprakta yeterli düzeyde azot bulunması sağlanmalıdır. Azot salma sulama, yağışlarla yada toprak yüzeyinde kaldığında en kolay kayba uğrayan bitki besin maddesidir. Yıkanmadan kaynaklanan kaybı en aza indirmek için Anatolia N 32’nin belli aralıklarla düzenli olarak uygulanmalıdır.