Anatolia Mg

ANATOLIA MG

Sıvı Magnezyum Nitrat

Garanti Edilen İçerik
Toplam Azot (N) %6
Nitrat Azotu (N) %6
Suda Çözünür Mag. Oksit (Mg) %10

 

Klorofilin merkez atomu olan magnezyum fotosentezde oynadığı önemli rol ile hayatın devamlılığını sağlayan anahtar elementlerden biridir. Klorofilin yapısındaki magnezyum, bitkideki toplam magnezyumun ancak % 15 -20’sini oluşturmakla birlikte, magnezyum noksanlığında hemen klorofil miktarı düşer ve fotosentez geriler. Bunun doğal sonucu bitkide gelişme geriliği ve ürün kaybıdır.

Bitkilerde Magnezyum noksanlığı simptomları bakımından bitki türleri arasında farklılıklar olabilmektedir. Bununla birlikte bazı ortak karakterler magnezyum noksanlığının tanınmasını kolaylaştırır. Magnezyum iyonları bitki bünyesinde hareketli olduğu için, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan kolaylıkla, yeni oluşan genç yapraklara taşınmaktadır. Bu nedenle de magnezyum noksanlığı simptomları önce yaşlı yapraklarda görülür.

Tüm bitkilerde, ihtiyaç duyuldukça, tekerrürlü olarak; Yapraktan uygulamalarda, 100-150 cc / 100 It su dozajında uygulanır. Damlama uygulamalarda, 500 cc / dekar oranında, kullanım yeterlidir.